HD_MRK
Hoopheggen logo
SNGL
DSPL_BLG_THR
DSPL_PRSN_LFT
Jantine Oprichter Hoopheggen landschapsarchitect
Stichting Hoopheggen
Jantine Schinkelshoek
Landschapsarchitect & beplantingsdeskundige
Info@hoopheggen.nl

 
CNTNT DSPL_PRSN_NAME
Jantine Schinkelshoek  |  8 januari 2024

Bezint als ge bemint: Planten in erfgoed!

erf grens begrenzing biodiversiteit landschap leesteken deltaplan heg singel afbakening erfgoed karakteristiek
 

Wanneer je plant voor biodiversiteitherstel, zou je eigenlijk heel Nederland vol willen zetten met heggen. Heggen zijn, samen met gezonde, schone sloten, de meest biodiverse dooradering van het Nederlandse platteland.

Ons landschap, ons erfgoed

Maar ons platteland is ook ons erfgoed. Door houtwallen en singels met oude eiken weet je dat je je in Twente bevindt en niet in de Kop van Noord-Holland. Het zegt iets over onze geschiedenis, over hoe onze voorouders gebruik maakten van het landschap, er uit oogsten en zich ermee beschermden. Als culturele ANBI zijn we als Hoopheggen verplicht om je culturele erfgoed te beschermen, althans 90% van de tijd.

Erfgoed, wat is daar nu van over? 

Een criticus zal zeggen “tja, wat is daar nou nog echt van over, van ons erfgoed? In Zuid-oost Friesland hebben ze inmiddels een kleinschaliger landschap dan in Twente. De bedrijfsblokken langs de snelweg in Zeeland zijn hetzelfde als in Groningen en houden ook geen rekening met landschapskarakteristiek.”

Erfgoed en biodiversiteit

Kijkend naar de kaarten op Topotijdreis, voor ons allen beschikbaar gesteld door het Kadaster, moet je de criticus gelijk geven. Alle landschappen in Nederland zijn drastisch veranderd, sinds 1850. Toen kende het landschap kleinschalige cultuurlandschappen en grootschalige heidevelden. En dat te samen zorgde voor een hoogtepunt van onze biodiversiteit.

Heggen en singels in drogere gebieden

Heggen zijn oorspronkelijk vooral aangelegd als veekering. Heggen horen bij hoger gelegen, ontgonnen Nederland. Hoger gelegen betekent, een grotere afstand tot het grondwater en NAP. Het bijgevoegde kaartje geeft ongeveer aan over welk deel van Nederland we het hebben.

Sloten in nattere gebieden

Overal waar water de sloten permanent vulde, waren heggen als wei-afscheiding onnodig. Heggen waren in lager-gelegen alleen te vinden op het erf: om de moestuin om wild uit de moestuin te houden of om de was op te drogen. In het licht groene deel van Nederland was sprake van een coulisselandschap bestaande uit wallen, hagen, singels, bomenrjien, graften, bosjes etc.

Heggen voor biodiversiteit!

Nu beleven we een laagtepunt in biodiversiteit. Je zou zeggen: plant dan weer zoveel mogelijk heggen en singels terug! Als de wiedeweerga! No time to waste! Overal!

Bezint als ge bemint

Natuurlijk willen we heggen en singels, die ergens welkom zijn, helpen planten. Toch geven we een landschapsadvies bij de vragen uit de witte regio. Soms is dat om te heroverwegen om een heg te planten. Juist de nattere gebieden met sloten, bieden weer kansen voor heel andere -even kwetsbare- soorten die samen onze mooie biodiversiteit vormen en die juist niet met heggen en singels uit de voeten kunnen.

Koester wat de natuur op iedere plek te bieden heeft en plant samen met de natuur. Bezint als ge bemint!

 

Check ook: Deltaplan voor het landschap

Leestekens van het landschap

Other members of this category (left or middle). Also other cats (too much)?
DSPL-CSTM-PSTS-4
donald duck balkon heg stad biodiversiteit
 

Balkon-heg

Niet allemaal hebben we in Nederland een tuin. 25% van de Nederlanders heeft een balkon. Die paar vierkante meters, barsten… Lees verder...
erf grens begrenzing biodiversiteit landschap leesteken deltaplan heg singel afbakening erfgoed karakteristiek
 

Bezint als ge bemint: Planten in erfgoed!

Wanneer je plant voor biodiversiteitherstel, zou je eigenlijk heel Nederland vol willen zetten met heggen. Heggen zijn, samen met gezonde,… Lees verder...
Korstmossen mossen algen schimmels in de heg
 

Korstmossen in de heg!

Wie ons volgt, kent het favoriete onderzoek van Hoopheggen door Rob Wolton: Life in a hedge. Rob Wolton toonde de… Lees verder...
Heggenactie Olst Wijhe Ulebelt Eetbaar Hoopheggen
 

Heggen Veur Mekare

NB: deze actie is inmiddels afgesloten en wat een meters hebben we samen gemaakt: met 28 huishoudens hebben we ruim… Lees verder...
Plantbaas plant leidingnemen
 

Plantbaas Ruud 1992-2023

Ons team van Plantbazen mist sinds zondag onze trouwe, eerlijke, hardwerkende Ruud. Ruud fietste altijd naar alle plantplekken, ook al… Lees verder...
Koevinkje.dagvlinder.biodiversiteit.heg.waardplant
 

Waarde leden, waarde waardplanten,

Wie heeft wie nodig Vaak posten we op social media foto’s van prachtige plantensoorten die in de heg voorkomen. Daarbij… Lees verder...
Plantgoed inheems autochtoon NAK
 

Hoe plant ik een heg?

Plant een heg! -Tips - Tricks - Experts- Hoopheggen roept altijd we willen zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk… Lees verder...
Crew binnenstebuiten KRO-NCRV plantochtend Raalte februari
 

Wat een blij filmpje!

We waren in februari bij het programma BinnensteBuiten! Vorig jaar november nam Puck van Overvest, redacteur bij tv-programma, contact met… Lees verder...
Goudenmispel Jantine Schinkelshoek Mariette Modderman Joukje Bosch
 

Gouden mispel in de heg!

Geweldig nieuws! Eind vorig jaar ontving Hoopheggen de Gouden Mispel 2022 uit handen van Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.… Lees verder...
Struweelheg eetbaar seizoenen koeien boskamp biodiversiteitmeidoorn
 

Machtig mooie meidoorn

Van alle soorten die we in onze Hoopheggen planten, is de meidoorn veruit de bekendste*. Hij is zowel berucht als… Lees verder...
 
FTR