HD_MRK
Hoopheggen logo
PAGE
Maasheggen

Heg

Heggen infuus voor de biodiversiteit

Doordat jij ons helpt heggen te planten (met spierballen of geld of plek) geef jij een gezondere aarde door. Zelf ervaar je direct wat een boost de biodiversiteit krijgt door de de aanplant van een heg. Op, rond, onder en tussen de heg leven binnen de kortste keren prachtige dingen: kruiden, mossen, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren. Door deze grote variatie aan planten en dieren is de bijdrage aan de biodiversiteit van een heg super hoog! Een heg vormt een snelweg voor dieren en planten in het landschap, want het verbindt. De ideale manier om snel (tijdens onze generatie) het tij van een kwakkelende biodiversiteit te keren!

Extra benefits van een heg

Afhankelijk van de plek heeft een heg ook extra benefits. Een heg:

 • herstelt het oude landschap (cultuurhistorisch).
 • keert het vee: Door heggen te vlechten ontstaat er een stevige veekering die niet vervangen hoeft te worden na 20 jaar (zoals prikkeldraad en palen).
 • vormt de medicijnkast voor vee: Vee achter een heg snoept tussen alle kruiden en hegplanten zijn eigen medicatie (in de vorm van sporen en elementen) bij elkaar, de zogenaamde voederhagen. Lees over hoe heggen een koeienras uit Charolle wereldberoemd maakten (Charolais koeien en Charolle koeien uit de Charolais-streek). Deze koeien bewezen -met een camera op hun kop- dat ze 70% van de tijd rond de heg grazen.
 • biedt voedsel voor de mens: Hagen met bes-, nootdragende struiken, waar ook paddenstoelen of planten met heerlijke twijgen of bladeren in groeien.
 • trekt bestuivers aan, die ook gewassen bestuiven.
 • Spelen een rol in plaagbestrijding, doordat ze dieren aantrekken die plagen bestrijden.
 • legt CO2 vast, het zijn immers kleine bomen op een rijtje.
 • brengt mensen samen: Samen heggen planten schept een band, met elkaar en met het landschap.

Historie: Heggen langer bij ons, dan verdwenen

 • Heggen zijn sinds 2000 v. Chr. onderdeel van onze erven geweest. Heggen en singels keerden het vee en beschermden het erf tegen wilde dieren.
 • Onze hegdichtheid (Nederland) was groter dan in Groot-Brittannië.
 • Sinds de komst van prikkeldraad zijn heggen voor veekering in onbruik geraakt.
 • Na de honger tijdens wereldoorlogen werd voedselvoorziening de voornaamste functie die we het gebied buiten de stad toekenden. Hierdoor werd efficiëntie in de landbouw het hogere doel. Heggen deze efficiëntie in de weg.

Huidige situatie: Heggen verdwijnen nog steeds

 • 90% van de heggen is verdwenen uit het landschap.
 • Teruggang in landschapselementen (heggen, houtwallen, singels en greppels) betekent teruggang in biodiversiteit. Ecologen van de Radboud Universiteit constateerden in 2017 dat het aantal vliegende insecten met ruim 75 procent is afgenomen in de laatste 30 jaar. Cijfers voor vogels zijn nog dramatischer. Deels ligt dit aan vervuiling en klimaatverandering, maar het grootste aandeel komt door teruggang in leefgebied voor dieren en planten in de vorm van land en landschapselementen.
 • ‘De gezondheid van ecosystemen waarvan wij en alle andere soorten afhankelijk zijn, gaat sneller achteruit dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven’. Uitspraak Sir Bob Watson, de voorzitter van IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). CBS en WUR onderzoeken in opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe je natuurlijk kapitaal kunt meten. Wat is ons landschap waard? Dat weten wij al lang!
 • De WUR (Maureen Schoutsen) onderzoekt hoe de toepassing van heggen de oogst kan verhogen. Het kan niet anders dan dat heggen door hun rol in plaagbestrijding, bestuiving, bodemverbetering en het bieden van luwte voor insecten en vogels een oogstverbeterende rol heeft. Fijn dat het bewezen gaat worden!

FTR