HD_MRK
Hoopheggen logo
PAGE

Privacyverklaring

Hoopheggen vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. In deze verklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

  1. Algemeen

Hoopheggen verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gerelateerd bent aan onze organisatie als vrijwilliger, donateur of anderszins en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken (persoons)gegevens voor communicatie en administratieve activiteiten. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en u kunt deze ten alle tijden inzien en/of in overleg laten verwijderen (voor lopende contracten geldt dit laatste niet).

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoopheggen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: – Opstellen van contracten en afspraken; – Verzenden van onze nieuwsbrief; – Om contact met u op te nemen indien dit nodig is. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch t.b.v. bijvoorbeeld contractvorming of wachtlijst huurzaken; – Locatiegegevens.

  1. Derden

We slaan uw gegevens niet openbaar op. Hoopheggen verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beschermen.

  1. Doorverwijzing

Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink. Hoopheggen is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door deze derden partijen. Onze website bevat geen cookies.

  1. Bewaartermijn

Hoopheggen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt af van het doel waarmee wij uw gegevens hebben ontvangen.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jijbent@Hoopheggen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoopheggen zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen acht weken, op uw verzoek reageren.

  1. Beveiliging

Hoopheggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op. Dan lossen we het samen op. Mocht u hierna toch nog klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

  1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Hoopheggen behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina bekend gemaakt. Hoopheggen adviseert u deze pagina in de gaten te houden voor wijzigingen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt in maart 2020.

FTR