HD_MRK
Hoopheggen logo
PAGE
kinderen planten heg

Hoop

Missie: zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk mensen

Onze missie is geslaagd wanneer we ieder jaar zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen aanplanten. We denken aan 20 kilometer komend plantseizoen, maar ach, als we het samen doen, is de sky the limit! Wanneer we maar een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Iedere extra heg levert meer biodiversiteit en een gezondere aarde op. Heggen vormen verbindingen voor dieren in het landschap en verbinden mensen wanneer we ze samen aanplanten. Help planten, doneer of bied een plek!

Daarom Hoopheggen

Biodiversiteit gaat achteruit. Meer dan 80% van de Europese landbouwgewassen en wilde planten heeft bestuivers, zoals bijen, nodig om vrucht en zaden te kunnen dragen. Insecten die rond heggen leven zijn afgenomen met 80%. Vogels die op en rond heggen leven zijn met 60% afgenomen sinds begin 20e eeuw (bron: Sovon). En er zijn nog soorten die met uitsterven bedreigd zijn. Zonder biodiversiteit kan de mens niet overleven, zie ook Biodiversteit, wat hebt u eraan?

Biodiversiteit doorgeven aan onze kinderen

Heggen vormen een leefgebied voor deze soorten. Daarom planten we ze aan. Om de aarde met een hoge biodiversiteit door te kunnen geven aan onze (klein-)kinderen. Niet treurig aan de zijlijn staan, maar doen! Samen met iedereen die aan wil sluiten. We doen dit op een luchtige, positieve manier, vol hoop.

Ambitie voor 2020: 5000 meter heggen

Het is gelukt... dit jaar al 200 meter méér dan gehoopt!

In aanleg: 1100 meter
Gerealiseerd: 4100 meter
FTR