HD_MRK
Hoopheggen logo
PAGE
kinderen planten heg

Dit doen we

Zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen!

Wij willen zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk mensen!

Hiermee…

  1. herstellen we samen de biodiversiteit en het landschap.
  2. verbinden we verschillende groepen mensen met de natuur èn met elkaar.

Daarnaast deelt Hoopheggen kennis over de heg en biodiversiteit. Want er is zoveel leuks over te vertellen!

Ieder mens kan een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel. Wij delen graag met jou hoe dat kan. Help planten, doneer of bied een plek!

Heggen = biodiversiteit

Biodiversiteit is het geheel aan leven op aarde. Het zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

En afgelopen eeuw is de biodiversiteit afgenomen. Meer dan 80% van de Europese landbouwgewassen en wilde planten heeft biodiversiteit (lees: bestuivers, zoals bijen) nodig om vrucht en zaden te kunnen dragen. Insecten die rond heggen leven, zijn afgenomen met 80%. Vogels, die op en rond heggen leven, zijn met 60% afgenomen sinds begin 20e eeuw (bron: Sovon). En er zijn nog soorten die met uitsterven bedreigd zijn. Dus de afname is misschien nog niet gestopt. Veel van de soorten-in-de-knel varen wel bij heggen. We hadden ooit -naar schatting- 225.000 kilometer heg in ons land!

Daarom Hoopheggen

Je begrijpt, tijd voor actie, want zonder biodiversiteit kan de mens niet overleven, zie ook Biodiversiteit, wat hebt u eraan? Hoe mooi is het om samen het tij te keren en biodiversiteitsboosters, zoals heggen, te planten? Zo herstellen we de teruggang in biodiversiteit! Help planten, doneer

Niet peinzen, maar doen!

Ons motto is om niet te peinzen aan de zijlijn, maar om te doen! Samen met iedereen die aan wil sluiten. We doen dit op een luchtige, positieve manier, vol hoop.

Heggen-meter

Sinds 2019 hebben we al 17250 meter heggen aangeplant.
Ambitie voor plantseizoen November 2022 – maart 2023: 15000 meter heggen.

Help mee heggen aanleggen: dit plantseizoen nog 15000 meter!

In aanleg: 15000 meter
Gerealiseerd: 0 meter
FTR